Nguồn phế liệu nhôm

Nguồn phế liệu nhôm

25/11/2022
Nguyên liệu để sản xuất nhôm thứ cấp – nhôm phế liệu – bao gồm: chất thải công nghệ từ quá trình sản xuất các sản phẩm nhôm; hết hạn sử dụng của sản phẩm nhôm; phoi nhôm và...