For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
  • Call Us:0937 00 52 79

Tag: Kinh doanh nhôm tái chế

Kinh doanh nhôm tái chế

Kinh doanh nhôm tái chế

Thông thường ở hầu hết các quốc gia, có một thị trường phe lieu nhom được tổ chức tốt, với các luồng tiếp nhận và phân phối được xác định rõ ràng. Thông thường, trên thị trường này có hai loại nhà sản xuất nhôm thứ cấp, tiếng Anh gọi là «refiners» và «remelmers». Đầu tiên […] Xem thêm

Top