Mẫu phân tích đối thủ

Mẫu phân tích đối thủ, còn được gọi là “phân tích đối thủ cạnh tranh” hoặc “SWOT Analysis” (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Analysis), là một phương pháp phân tích tổng quan trong quản lý và kế hoạch chiến lược. Mục tiêu của mẫu này là đánh giá môi trường nội bộ và ngoại bộ của một tổ chức hoặc dự án để xác định những yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và chiến lược của tổ chức đó.

Tầm quan trọng của việc phân tích đối thủ trong chiến lược kinh doanh là gì?

Phân tích đối thủ trong chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng và đặc biệt. Nó giúp doanh nghiệp thấu hiểu rõ hơn về đối thủ của mình và từ đó đề xuất những chiến lược kinh doanh thích hợp để cạnh tranh hiệu quả. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng của việc phân tích đối thủ trong chiến lược kinh doanh:

 1. Xác định Điểm Mạnh và Điểm Yếu: Phân tích đối thủ giúp doanh nghiệp xác định rõ những điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ. Từ đó, doanh nghiệp có thể tập trung vào phát triển những điểm mạnh của mình và cải thiện những điểm yếu để cạnh tranh hiệu quả.

 2. Xác định Cơ Hội và Thách Thức: Phân tích đối thủ giúp doanh nghiệp hiểu rõ cơ hội và thách thức trong thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp xác định chiến lược phù hợp để tận dụng cơ hội và đối phó với thách thức.

 3. Đánh Giá Hiệu Quả Chiến Lược Kinh Doanh: Phân tích đối thủ cũng giúp đánh giá hiệu quả của chiến lược kinh doanh hiện tại. Dựa vào thông tin này, doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược của họ để phù hợp với môi trường cạnh tranh.

Nguồn tài chính của đối thủ như thế nào?

Nguồn tài chính của đối thủ đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích chiến lược kinh doanh. Các yếu tố tài chính của đối thủ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh của họ. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng của việc phân tích nguồn tài chính của đối thủ:

 1. Doanh Thu: Doanh thu là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá tình hình tài chính của đối thủ. Mức doanh thu cao thường biểu thị một tình hình tài chính mạnh mẽ hơn và khả năng đầu tư vào phát triển và cạnh tranh.

 2. Lợi Nhuận: Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi các chi phí. Lợi nhuận cao thường cho thấy một doanh nghiệp hiệu quả về tài chính. Điều này cung cấp khả năng cho đối thủ để đầu tư và mở rộng.

 3. Tài Sản: Việc xem xét tài sản của đối thủ, bao gồm cả tài sản cố định và tài sản lưu động, giúp xác định khả năng tài chính của họ. Tài sản nhiều thường là một dấu hiệu tích cực.

 4. Nợ Phải Trả: Khối lượng nợ phải trả thể hiện các khoản nợ mà đối thủ cần phải trả. Mức nợ thấp hơn thường là dấu hiệu tích cực, nhưng quá nhiều nợ có thể tạo áp lực tài chính.

 5. Tỷ Lệ Nợ Trên Vốn Chủ Sở Hữu: Tỷ lệ này thể hiện mức độ nợ so với vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ nợ thấp hơn thường là một dấu hiệu tài chính mạnh.

Cách phân tích nguồn tài chính của đối thủ có thể bao gồm:

 1. Phân Tích Báo Cáo Tài Chính: Báo cáo tài chính của đối thủ cung cấp thông tin quý báu để hiểu về tình hình tài chính của họ, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, tài sản, và nợ phải trả.

 2. Xem Xét Các Thông Tin Công Khai: Các nguồn thông tin công khai, như báo cáo tin tức và các bài viết khác về đối thủ, cũng có thể cung cấp cái nhìn về tình hình tài chính của họ.

 3. Xác Định Đối Thủ Cạnh Tranh Phù Hợp: Lựa chọn các đối thủ cạnh tranh mà bạn muốn phân tích, đặc biệt là những đối thủ có khả năng cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp của bạn.

Ví dụ, nếu doanh nghiệp nhận thấy rằng đối thủ cạnh tranh có nguồn tài chính mạnh, có thể cân nhắc một số chiến lược sau:

 • Tăng đầu tư vào marketing để cạnh tranh về thị phần.
 • Phát triển sản phẩm mới để cạnh tranh về chất lượng.
 • Mở rộng kênh phân phối để cạnh tranh về giá.

Ngược lại, nếu đối thủ cạnh tranh có nguồn tài chính yếu, doanh nghiệp có thể xem xét các chiến lược sau:

 • Tập trung vào các thị trường ngách để tránh cạnh tranh trực tiếp.
 • Phát triển các sản phẩm giá rẻ để cạnh tranh về giá.
 • Cung cấp dịch vụ hậu mãi xuất sắc để cạnh tranh về chất lượng.

Phân tích nguồn tài chính của đối thủ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về khả năng tài chính của họ và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp để cạnh tranh hiệu quả.

Đối thủ đang sở hữu hoặc phát triển công nghệ nào?

Đánh giá công nghệ mà đối thủ cạnh tranh sở hữu hoặc phát triển là một phần quan trọng của chiến lược kinh doanh. Công nghệ của đối thủ có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh của họ. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng của việc phân tích công nghệ của đối thủ:

 1. Công Nghệ Cốt Lõi: Công nghệ cốt lõi là những công nghệ nền tảng mà doanh nghiệp sử dụng để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Công nghệ cốt lõi đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lợi thế cạnh tranh.

 2. Công Nghệ Hỗ Trợ: Công nghệ hỗ trợ bao gồm các công nghệ giúp doanh nghiệp trong các lĩnh vực như marketing, bán hàng, logistics và quản lý. Sự phát triển và sử dụng hiệu quả của công nghệ này có thể cải thiện khả năng cạnh tranh.

 3. Công Nghệ Mới: Công nghệ mới đề cập đến các công nghệ đang được phát triển hoặc chưa được áp dụng rộng rãi. Công nghệ mới có thể tạo ra cơ hội mới hoặc tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Cách phân tích công nghệ của đối thủ có thể bao gồm:

 1. Xem Xét Nguồn Thông Tin Công Khai: Sử dụng các nguồn thông tin công khai, như báo cáo tin tức, tài liệu nghiên cứu, và thông tin về sản phẩm và dịch vụ của đối thủ để hiểu về công nghệ mà họ đang sử dụng hoặc phát triển.

 2. Tìm Hiểu Về Các Đối Tác Của Đối Thủ: Điều này giúp xác định xem đối thủ có hợp tác với các công ty công nghệ khác để phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới hay không.

 3. Phân Tích Sản Phẩm và Dịch Vụ Của Đối Thủ: Xác định công nghệ sử dụng trong sản phẩm và dịch vụ của đối thủ để hiểu về mức độ cạnh tranh.

Ví dụ, nếu doanh nghiệp nhận thấy rằng đối thủ cạnh tranh sở hữu hoặc phát triển công nghệ mới có thể mang lại lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp có thể xem xét các chiến lược sau:

 • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để phát triển các công nghệ mới để cạnh tranh với đối thủ.
 • Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các công ty công nghệ để tận dụng các công nghệ mới.
 • Xem xét việc mua lại các doanh nghiệp có công nghệ tương tự để sở hữu công nghệ đó.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp nhận thấy rằng đối thủ cạnh tranh không sở hữu hoặc phát triển công nghệ mới, doanh nghiệp có thể xem xét các chiến lược sau:

 • Tập trung vào tối ưu hóa công nghệ hiện tại để cạnh tranh với đối thủ.
 • Phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới dựa trên công nghệ hiện tại để cạnh tranh về độ khác biệt.
 • Đẩy mạnh tiếp thị và bán hàng để chiếm thị phần từ đối thủ.

Chiến lược giá cả và định vị thị trường của đối thủ như thế nào?

Xác định chiến lược giá cả và định vị thị trường của đối thủ là một phần quan trọng của chiến lược kinh doanh. Chiến lược giá cả và định vị thị trường của đối thủ có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của họ. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng của việc phân tích chiến lược giá cả và định vị thị trường của đối thủ:

Chiến Lược Giá Cả của Đối Thủ: Chiến lược giá cả của đối thủ là cách mà họ định giá sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Điều này có thể bao gồm:

 1. Chiến Lược Giá Thấp: Đối thủ có thể sử dụng chiến lược giá thấp để thu hút khách hàng bằng giá cả thấp hơn so với giá thị trường.

 2. Chiến Lược Giá Cao: Một số đối thủ chọn chiến lược giá cao để định vị sản phẩm hoặc dịch vụ của họ như một sản phẩm chất lượng hoặc sang trọng.

 3. Chiến Lược Giá Cạnh Tranh: Một số đối thủ có chiến lược giá cạnh tranh nhằm cạnh tranh về mức giá với các đối thủ khác.

Chiến Lược Định Vị Thị Trường của Đối Thủ: Chiến lược định vị thị trường của đối thủ là cách mà họ cố gắng định vị sản phẩm hoặc dịch vụ của họ trong tâm trí của khách hàng. Điều này có thể bao gồm:

 1. Định Vị Dựa Trên Giá: Đối thủ có thể định vị sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên giá cả, tạo ra hình ảnh về giá trị hoặc tính tiết kiệm.

 2. Định Vị Dựa Trên Tính Năng: Một số đối thủ có thể định vị sản phẩm dựa trên các tính năng hoặc khả năng đặc biệt của sản phẩm hoặc dịch vụ.

 3. Định Vị Dựa Trên Lợi Ích: Một số đối thủ có thể định vị sản phẩm dựa trên những lợi ích cụ thể mà sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại cho khách hàng.

Phân tích chiến lược giá cả và định vị thị trường của đối thủ giúp doanh nghiệp hiểu rõ cách mà đối thủ đang cạnh tranh. Dựa trên thông tin này, doanh nghiệp có thể phát triển chiến lược kinh doanh phù hợp để cạnh tranh hiệu quả.

Các nguy cơ hoặc thách thức mà đối thủ đang phải đối mặt là gì?

Việc đối mặt với nguy cơ và thách thức là một phần quan trọng của kinh doanh, và doanh nghiệp cần phải phân tích cẩn thận những yếu tố này để có thể phát triển chiến lược hiệu quả. Dưới đây là một số ví dụ về nguy cơ và thách thức mà đối thủ có thể đối mặt:

 1. Sự Thay Đổi Nhu Cầu Của Khách Hàng: Nhu cầu của khách hàng có thể thay đổi do các yếu tố như thay đổi thị trường hoặc sự phát triển của công nghệ. Đối thủ cần phải điều chỉnh để đáp ứng những thay đổi này.

 2. Sự Cạnh Tranh Từ Các Đối Thủ Mới: Sự xuất hiện của các đối thủ mới có thể làm giảm thị phần của đối thủ hiện tại. Điều này đặt ra thách thức về việc duy trì và mở rộng thị trường.

 3. Sự Phát Triển Của Công Nghệ Mới: Công nghệ mới có thể thay đổi cách mà sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất và tiêu thụ. Đối thủ cần phải theo kịp với những phát triển này để không bị tỐn thua.

 4. Sự Thay Đổi Trong Môi Trường Kinh Doanh: Các yếu tố bên ngoài như chính sách của chính phủ có thể thay đổi và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Đối thủ cần phải đánh giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích nghi với những thay đổi này.

 5. Các Sự Kiện Bất Ngờ: Các sự kiện bất ngờ như thiên tai hoặc tình hình khẩn cấp có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của đối thủ và đòi hỏi sự phản ứng nhanh chóng và phù hợp.

Phân tích các nguy cơ và thách thức mà đối thủ đang đối mặt giúp doanh nghiệp hiểu rõ về môi trường kinh doanh và cạnh tranh. Dựa trên thông tin này, doanh nghiệp có thể phát triển chiến lược kinh doanh linh hoạt để tận dụng cơ hội và đối phó với các rủi ro tiềm năng.

Cách đối thủ đánh giá và quản lý rủi ro là gì?

Cách mà đối thủ đánh giá và quản lý rủi ro là một thông tin quan trọng cần phải được xem xét trong chiến lược kinh doanh. Việc này ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh của đối thủ.

Dưới đây là một số phương pháp mà đối thủ có thể sử dụng để đánh giá và quản lý rủi ro:

 1. Phân Tích Rủi Ro Tiềm ẩn: Đối thủ cần xác định và phân tích các rủi ro tiềm ẩn mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

 2. Đánh Giá Mức Độ Nghiêm Trọng Của Rủi Ro: Đối thủ cần đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng rủi ro để xác định những rủi ro nên được ưu tiên quản lý.

 3. Xây Dựng Biện Pháp Kiểm Soát Rủi Ro: Đối thủ cần phải xây dựng các biện pháp kiểm soát rủi ro để giảm thiểu tác động của rủi ro lên hoạt động kinh doanh của họ.

 4. Theo Dõi Và Đánh Giá Hiệu Quả Của Các Biện Pháp Kiểm Soát Rủi Ro: Đối thủ cần phải liên tục theo dõi và đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát rủi ro để đảm bảo rằng chúng đang hoạt động một cách hiệu quả.

Phân tích cách đối thủ đánh giá và quản lý rủi ro giúp doanh nghiệp hiểu rõ về cách họ ứng phó với các rủi ro. Dựa trên thông tin này, doanh nghiệp có thể phát triển chiến lược kinh doanh phù hợp để tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro.

Đối thủ có chiến lược tiếp thị đa cấp hoặc tiếp thị qua mạng không?

Có thể hoặc không. Chiến lược tiếp thị đa cấp hoặc tiếp thị qua mạng là một chiến lược kinh doanh mà các đại lý hoặc nhà phân phối được trả tiền để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp cho người khác.

Nếu đối thủ cạnh tranh áp dụng chiến lược tiếp thị đa cấp hoặc tiếp thị qua mạng, thì doanh nghiệp cần tiến hành phân tích những yếu tố sau đây:

 1. Chiến lược tiếp thị đa cấp hoặc tiếp thị qua mạng của đối thủ ra sao?

 2. Đối thủ sử dụng những kênh tiếp thị nào?

 3. Công cụ tiếp thị nào mà đối thủ đang tận dụng?

 4. Đối thủ áp dụng chiến lược khuyến mãi nào?

Phân tích những yếu tố trên giúp doanh nghiệp hiểu rõ về cách đối thủ sử dụng tiếp thị đa cấp hoặc tiếp thị qua mạng để cạnh tranh. Dựa trên thông tin này, doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp để cạnh tranh hiệu quả với đối thủ.

Dưới đây là một số ví dụ về cách đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng chiến lược tiếp thị đa cấp hoặc tiếp thị qua mạng:

 • Một đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng mạng lưới đại lý để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

 • Một đối thủ cạnh tranh có thể tận dụng các kênh tiếp thị trực tuyến để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

 • Một đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng các công cụ tiếp thị truyền thống hoặc xã hội để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

 • Một đối thủ cạnh tranh có thể áp dụng chiến lược khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Nếu doanh nghiệp nhận thấy rằng đối thủ cạnh tranh đang áp dụng chiến lược tiếp thị đa cấp hoặc tiếp thị qua mạng, thì họ có thể cân nhắc các chiến lược kinh doanh sau:

 1. Tìm hiểu chi tiết về tiếp thị đa cấp hoặc tiếp thị qua mạng để nắm rõ cách hoạt động của nó.

 2. Xem xét việc sử dụng tiếp thị đa cấp hoặc tiếp thị qua mạng để cạnh tranh với đối thủ.

 3. Phát triển các chiến lược tiếp thị và bán hàng hiệu quả để cạnh tranh với đối thủ.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp nhận thấy rằng đối thủ cạnh tranh không sử dụng chiến lược tiếp thị đa cấp hoặc tiếp thị qua mạng, thì họ có thể xem xét các chiến lược kinh doanh sau:

 1. Tập trung vào các kênh tiếp thị và bán hàng truyền thống.

 2. Phát triển các chiến lược tiếp thị và bán hàng hiệu quả để cạnh tranh với đối thủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc sử dụng phế liệu là một cách tiết kiệm chi phí sản xuất. Thay vì phải chi tiêu nhiều tiền để mua nguyên liệu mới, họ có thể sử dụng phế liệu để sản xuất ra các sản phẩm mới.
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Đối với những người thu mua phế liệu, đây là một cơ hội để kiếm được thu nhập từ việc thu gom và bán phế liệu cho các doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, việc thu mua phế liệu cũng cần phải được thực hiện đúng cách để tránh những rủi ro về môi trường và sức khỏe con người.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ. Thép tấm: là sản phẩm có dạng lá thép, được sản xuất từ quá trình cán nóng hoặc cán nguội. Thép tấm được sử dụng trong xây dựng các kết cấu nhà xưởng, tàu thuyền, sản xuất các thiết bị chịu lực, tủ bảo vệ,...
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Tuy nhiên, chỉ có một website đẹp và chuyên nghiệp thì chưa đủ để thu hút khách hàng. Việc đưa website của bạn lên top các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo,... là cần thiết để tăng lượng truy cập và đưa sản phẩm, dịch vụ của bạn đến với khách hàng tiềm năng. Đây chính là vai trò của SEO.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu và đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công các công trình xây dựng.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan.Do đó, việc tư vấn và lắp đặt máy phát điện công nghiệp nên được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín trong ngành.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng. . Quá trình thu mua phế liệu được thực hiện bởi các doanh nghiệp thu mua phế liệu, hoặc các cơ sở chế biến phế liệu.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp. Điều này giúp cho việc giám sát trở nên chính xác hơn, cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm pháp.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ. Khách hàng có thể đặt dịch vụ taxi nội bài Hà Nội trực tiếp qua điện thoại hoặc qua các ứng dụng đặt xe trực tuyến.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình. Tuy nhiên, việc thu mua phế liệu cũng cần phải tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người dân, đồng thời tránh những tác động tiêu cực đến môi trường.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Nó được sử dụng trong rất nhiều công trình từ nhà ở đến cầu đường, từ tòa nhà cao tầng đến nhà máy sản xuất.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá đá xây dựng

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Trong ngành xây dựng hiện nay, vật liệu được sử dụng rộng rãi và phổ biến chính là đá xây dựng. Bảng báo giá đá xây dựng - đá 0x4, đá 4x6,.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá cát san lấp

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Bảng báo giá cát bơm nền mới nhất hôm nay, cát san lấp mặt bằng có gì đặc biệt và nó đóng vai trò như thế nào trong xây dựng hãy theo dõi trong chủ đề này.
xe banh bánh, xe ba gác

Xe ba bánh

Xe ba gác Hoàng Phúc – Sản Xuất Xe Ba Bánh, Xe Ba Gác, Xe Lôi Chất Lượng Với Thương Hiệu 10 Năm Trên Thị Trường. Giao hàng tận nơi. Uy Tín Chất Lượng. Xe Ba Bánh.
Thu mua phế liệu Thành Phát

Thu mua phế liệu Thành Phát

Phế Liệu Nhôm, Sắt Thép, Inox, Đồng chuyên thu mua phế liệu các loại giá cao tại tp hcm và các tỉnh lân cận. Nếu quý khách cần bán phế liệu giá cao hãy liên hệ với chúng tôi.d
Công ty seo, dịch vụ seo, cong ty seo, dich vu seo

Thịt heo hữu cơ

Thịt xay hữu cơ được xay từ thịt nạc vai, thịt mông và mỡ phần, đảm bảo độ nạc - mỡ đan xen rất tinh tế, vừa miệng, phù hợp chế biến thành nhiều món ăn.
Thu mua vải, thu mua vải

Thu mua vải

Chuyên thu mua vải vụn, vải tồn kho, vải cây, vải khúc, vải rẻo, vải xéo … Từ các công ty xí nghiệp may mặc, nhà may, xưởng sản xuất về áo quần, cặp ...
giá thép hộp

giá thép hộp

Cập nhật bảng báo giá thép hộp mới nhất hiện nay gồm thép hộp đen và mạ kẽm của các nhà máy Hòa Phát, Hoa Sen, Vina One ... tư vấn viên: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa tại nhà

Đội ngũ thợ sửa khóa tại nhà, lành nghề, chuyên nghiệp của sửa khóa với nhiều năm kinh nghiệm giúp khắc phục sự cố trong 15 phút.
Cho thuê xe tải, cho thue xe tai, cho thuê xe tải Tphcm

Cho thuê xe tải

Cho thuê xe tải TPHCM chở hàng hoá uy tín & chuyên nghiệp ⭐ giá rẻ Siêu Tiết Kiệm, vận chuyển hàng hóa bằng xe tải đời mới.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Đội ngũ nhân viên bốc xếp hàng hoá Dịch Vụ Chuyển Đồ 10 năm kinh nghiệm ⭕Làm việc nhiệt tình ⭕chuyên nghiệp ⭕Chiết khấu 20%.
Thiết kế hồ cá koi

Hồ cá koi

Hồ cá koi nhận thiết kế hồ cá koi, hòn non bộ, tường thác nước và các công trình tiểu cảnh sân vườn khác tại TP HCM.
Vệ sinh công nghiệp Tphcm, vệ sinh văn phòng Tphcm

Vệ sinh công nghiệp Tphcm

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp TPHCM. Đến với Năm Sao không chỉ có quy trình dịch vụ 5 bước chuyên nghiệp, giá tốt mà còn được phục vụ tận tâm 24/7.
May đồng phục, may dong phuc

May đồng phục

May đồng phục theo yêu cầu thiết kế mẫu đẹp miễn phí, chất liệu vải tùy chọn, công nghệ in thêu hiện đại, may đồng phục chuyên nghiệp tại xưởng.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi

HỒ CÁ KOI - Thiết kế sân vườn tiểu cảnh đẹp hồ cá Koi - Tư vấn thiết kế & thi công tiểu cảnh nước, hồ cá Koi, hòn non bộ.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa két sắt Bình Dương

Muốn mở két sắt điện tử chỉ có phần bấm phím số và cắm chìa khóa thì bạn chỉ cần ấn phím “*” tiếp theo nhập “mã số két sắt” kết thúc bằng phím “#“.
hút hầm cầu, rút hầm cầu, thống cống nghẹt, nạo vét hố ga, thông bồn cầu tại Tphcm

Hút bể phốt

Chuyên hút bể phốt tại Hồ Chí Minh Giá Rẻ,✓ Phục vụ thông tắc cống, thông tắc bồn cầu, hoạt động ngày đêm, kể cả ngày nghỉ lễ tết ✓
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Khoan cắt bê tông

Chúng Tôi Chuyên Thi Công Khoan Cắt Bê Tông ✓, Khoan Rút Lõi Bê Tông ✓, Đục Phá Bê Tông ✓. Là Đơn Vị Tiên Phong Trong Ngành Với Đội Ngũ Công Nhân.
Huấn luyện chó, trường huấn luyện chó

Huấn luyện chó

Một số giống chó như Poodle, Pug, Rottweiler, Husky, Phốc sóc… bạn có thể thực hiện các bài huấn luyện ngay tại nhà.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Vách ngăn di động

Vách ngăn di động có thiết kế dạng khung xương bằng kim loại kết hợp với ván gỗ công nghiệp MDF phủ melamine, veneer, laminate hoặc vải nỉ ...
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

Công ty Seo VINASEOVIET

Công Ty Seo Top Google Tổng Thể Uy Tín Chuyển Nghiệp, Cam Kết Thứ Hạng, Chuyển ĐổI. Phương Pháp Seo Riêng Biệt, Hơn 5 Năm Kinh Nghiệt Đốt Tác Vingroup...

Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm ,inox, sắt thép, niken, hợp kim

Thu mua phế liệu

Chuyên thu mua phế liệu giá cao tại TPHCM & toàn quốc ⭐Mua tận nơi, ⭐Hoa hồng cao, ⭐Thanh toán nhanh. ☎️ Liên hệ ngay nhận báo giá cao nhất.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Nhận khoan cắt bê tông TPHCM, khoan rút lõi bê tông. Được thi công bởi đơn vị uy tín, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Công ty Khoan Cắt Bê Tông, chuyên khoan cắt đục bê tông, tháo dỡ nhà cũ nhà xưởng, Cung cấp các dịch vụ toàn miền nam.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, cắt đường bê tông tại Hà Nội, khoan cắt giá rẻ nhất, uy tín và chất lượng nhất.

Thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Việt Đức

Thu mua phế liệu nhôm giá cao trên toàn quốc. Chỉ với một cuộc gọi, chúng tôi sẽ cho đội xe chuyên dụng xuống làm việc với quý khách hàng ngay trong ngày.

Sửa khóa tại nhà

Dịch vụ sửa khóa tại nhà Đức Lộc

Thợ sửa khóa cửa tại nhà chuyên nghiệp giá rẻ Đến ngay và luôn trong 15 phút. Thợ được mở nhiều loại khóa khó an toàn không phải phá ổ khóa nhé.

Sửa khóa tại nhà

Căn hộ Akari City

Căn hộ Akari City Bình Tân giai đoạn 1 và 2.✓ Chủ đầu tư: Nam Long + Nhật Bản. ✓ giá từ 2,7 TỶ/Căn 2PN. ✓ TT 50% trong 30 tháng. Tư vấn 24/7. - 0901 302 000

Sửa khóa tại nhà

Mái xếp di động

Là đơn vị tiên phong dẫn đầu về cung cấp mái bạt xếp di động, thi công lắp đặt mái xếp bạt kéo trên toàn cả nước.

Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty trọn gói

Công Ty Cổ Phần. Thành lập mới · Đăng ký thay đổi · Thông báo thay đổi · Tạm ngừng · Giải thể · Các trường hợp khác. Doanh Nghiệp Tư Nhân.
Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng

Báo giá thép Pomina

Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng
Căn hộ City Gate 3, can ho city gate 3

Căn hộ City Gate 3

Căn hộ City Gate 3 3 nằm gần trục giao thông huyết mạch của thành phố: Đại lộ Đông - Tây, đường Hồ Học Lãm, đường An Dương Vương, Vành đai trong.
Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Dự án West Lakes Golf & Villas

Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ Elysium towers sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc tại Đường Gò Ô Môi QUận 7 TPHCM. Elysium tower có không gian mát mẻ, yên bình.
khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông

Khoan cắt bê tông Tphcm

Khoan cắt bê tông Tphcm chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông.
TThu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm, thu mua phế liệu đồng, thu mua phế liệu nhôm, thu mua phế liệu Inox, thu mua phế liệu sắt.
Cát đá xây dựng

Cát đá xây dựng

Công ty liên tục phát triển và không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu cho các dự án xây dựng đô thị, nhà ở ..
chuyển nhà thành hưng

Chuyển nhà thành hưng

Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển Sài gòn Thành Hưng nhà trọn gói giá rẻ tại Tp.HCM ⭕ Dọn nhà uy tín ⭐ Chất lượng ⭕ Tư vấn khảo sát Miễn Phí.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế thi công hồ cá koi

Thiết Kế Thi Công Hồ Cá Koi đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và hoàn thành tốt công việc được nhận. Với mong muốn luôn mang lại sự hài lòng nhất đối với quý khách.
Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng

Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp thép tấm, thép hình, thép ống, thép hộp các loại của các nhà máy như Hyundai, Posco, Dongkuk, JFE, Nippon, Kobe, Hoà Phát, Seah...
Lắp đặt camera, lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera tại tphcm chuyên nghiệp tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quân 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận bình thạnh, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình…..v.v .
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Kho thép miền nam

Thông tin sản phẩm. Đầy đủ các loại sắt thép xây dựng, với các loại barem và kích thước (phi) khác nhau . Cam kết bán đúng giá. Chiết khấu tốt cho công trình xây dựng. Kèm chứng chỉ chất lượng.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép

Thu mua phế liệu nhôm

Công ty thu mua phế liệu Phương Nam đang mở rộng và phát triển. Dịch vụ thu mua phế liệu nhôm với số lượng lớn trên mọi miền của tổ quốc một cách nhanh chóng nhất.
Chuyển tiền trung quốc

Chuyển tiền trung quốc

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung Ứng Lao Động chuyên dịch vụ cung ứng nhân sự, nhân lực thời vụ cho các công ty, doanh nghiệp... Dịch vụ Uy Tín✓Chuyên Nghiệp✓Nhanh Gọn.
thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu nhôm,thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng

thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Hưng Thịnh. Công ty thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox - Gọi tư vấn ngay - Hoa hồng hơn 60 triệu.
Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu

Dự án phúc an city

Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu
Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.

Dự án căn hộ Asahi tower

Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.
Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.

Dự án căn hộ City gate 4

Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.
Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.
Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38

Dự án căn hộ NBB2 (CITY GATE 5

Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38
vách ngăn vệ sinh, vách ngăn di động | Hùng Phát

Vách ngăn vệ sinh

Đơn vị chuyên cung cấp vật tư tấm compact, phụ kiện vách ngăn vệ sinh và thi công vách ngăn vệ sinh giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất miền nam.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

dịch vụ Seo

Dịch vụ SEO hàng đầu tại TP.HCM. Đội ngũ chuyên gia SEO am hiểu thuật toán. Liên hệ với chúng tôi để tăng traffic và doanh thu!