Kháng cáo tài khoản Facebook

Kháng cáo tài khoản Facebook là quá trình bạn sử dụng để yêu cầu xem xét lại hoặc gỡ bỏ các hạn chế hoặc cấu hình an toàn được áp dụng cho tài khoản của bạn trên mạng xã hội Facebook. Các hạn chế này có thể bao gồm việc tài khoản bị khóa, bị chặn khỏi thực hiện một số hành động trên nền tảng, hoặc việc nội dung bạn chia sẻ bị gỡ bỏ vì vi phạm quy tắc của Facebook.

Cách kháng cáo tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa

Khi tài khoản Facebook của bạn bị vô hiệu hóa, có thể có nhiều lý do khác nhau, bao gồm vi phạm chính sách của Facebook, tài khoản bị hack hoặc có sự nhầm lẫn. Nếu bạn muốn khôi phục lại tài khoản, hãy tuân theo các bước sau:

 1. Truy cập trang web kháng cáo tài khoản Facebook: Liên kết kháng cáo.

 2. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn (nếu bạn có thể).

 3. Chọn lý do bạn cho rằng tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa.

 4. Trình bày lý do chi tiết tại sao bạn nghĩ rằng tài khoản của bạn không vi phạm chính sách của Facebook.

 5. Cung cấp thông tin bổ sung để hỗ trợ kháng cáo của bạn, ví dụ: ảnh chụp màn hình hoặc video.

 6. Nhấp vào nút “Gửi”.

Facebook sẽ xem xét kháng cáo của bạn và thông báo kết quả trong vòng 24 giờ. Nếu kháng cáo của bạn được chấp nhận, tài khoản Facebook của bạn sẽ được khôi phục.

Dưới đây là một số mẹo để tăng khả năng thành công khi kháng cáo:

 • Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Facebook cần thông tin đầy đủ để xem xét kháng cáo của bạn.

 • Trình bày lý do hợp lý tại sao bạn nghĩ rằng tài khoản của bạn không vi phạm chính sách của Facebook.

 • Cung cấp thông tin bổ sung để hỗ trợ kháng cáo của bạn, bao gồm ảnh chụp màn hình hoặc video.

 • Hãy kiên nhẫn. Việc xem xét kháng cáo có thể mất vài ngày.

Nếu kháng cáo ban đầu bị từ chối, bạn có thể gửi kháng cáo lần hai. Tuy nhiên, đảm bảo bạn đã cung cấp tất cả thông tin cần thiết và đã xử lý các vấn đề đã được nêu trong phản hồi từ Facebook.

Thời hạn kháng cáo tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa là bao lâu?

Thời hạn để kháng cáo tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa là 30 ngày tính từ ngày tài khoản bị vô hiệu hóa. Nếu bạn không gửi kháng cáo trong vòng 30 ngày, tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Để gửi kháng cáo cho tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa, hãy truy cập trang web kháng cáo tài khoản Facebook: Liên kết kháng cáo. Bạn cần cung cấp thông tin về tài khoản của mình, bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại. Hãy giải thích lý do tại sao bạn tin rằng tài khoản của bạn không vi phạm chính sách của Facebook.

Facebook sẽ xem xét kháng cáo của bạn và thông báo kết quả trong vòng 24 giờ. Nếu kháng cáo của bạn được chấp nhận, tài khoản Facebook của bạn sẽ được khôi phục.

Dưới đây là một số mẹo để tăng khả năng thành công khi kháng cáo:

 • Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Facebook cần có đủ thông tin để xem xét kháng cáo của bạn.

 • Trình bày lý do hợp lý tại sao bạn tin rằng tài khoản của bạn không vi phạm chính sách của Facebook.

 • Cung cấp thông tin bổ sung để hỗ trợ kháng cáo của bạn, bao gồm ảnh chụp màn hình hoặc video.

 • Hãy kiên nhẫn. Việc xem xét kháng cáo có thể mất vài ngày.

Nếu kháng cáo ban đầu bị từ chối, bạn có thể gửi kháng cáo lần thứ hai. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã cung cấp đầy đủ thông tin và giải quyết tất cả các vấn đề đã được đề cập trong phản hồi từ Facebook.

Hồ sơ kháng cáo tài khoản Facebook cần có những gì?

Hồ sơ Kháng cáo Tài khoản Facebook

Thông tin cá nhân:

 • Họ tên: [Tên của bạn]
 • Ngày tháng năm sinh: [Ngày tháng năm sinh của bạn]
 • Số điện thoại: [Số điện thoại của bạn]
 • Địa chỉ email: [Địa chỉ email của bạn]
 • ID tài khoản Facebook: [ID tài khoản của bạn]

Lý do kháng cáo: Tôi viết đơn này để giải thích rằng tài khoản của tôi bị khóa hoặc vô hiệu hóa một cách không hợp lý. Tôi tin rằng đây là một sự nhầm lẫn và tôi xin phép Facebook xem xét lại tình hình này.

Bằng chứng chứng minh: Dưới đây là các bằng chứng chứng minh lý do tài khoản của tôi nên được khôi phục:

 1. [Mô tả bằng chứng 1]
  • [Mô tả cụ thể về bằng chứng 1]
 2. [Mô tả bằng chứng 2]
  • [Mô tả cụ thể về bằng chứng 2]
 3. [Mô tả bằng chứng 3]
  • [Mô tả cụ thể về bằng chứng 3]

Tôi hy vọng rằng các bằng chứng này sẽ giúp Facebook hiểu rõ hơn về tình hình và xem xét lại quyết định của mình.

Lời kết: Tôi kêu gọi Facebook xem xét và khôi phục tài khoản của tôi càng sớm càng tốt. Tôi đã tuân thủ tất cả các quy tắc và chính sách của Facebook và tôi không có ý định vi phạm chúng. Tôi hi vọng rằng chúng ta có thể giải quyết tình huống này một cách công bằng.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

Lưu ý rằng bạn nên điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình và điều chỉnh nội dung lý do kháng cáo và bằng chứng để phản ánh trường hợp cụ thể của bạn.

Cách viết nội dung kháng cáo tài khoản Facebook hiệu quả?

Để viết nội dung kháng cáo tài khoản Facebook một cách hiệu quả, hãy tuân theo các hướng dẫn sau:

 1. Giao tiếp đơn giản và rõ ràng: Hãy sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, tránh sử dụng thuật ngữ phức tạp. Facebook muốn hiểu vấn đề của bạn một cách nhanh chóng.

 2. Cung cấp bằng chứng liên quan: Đảm bảo rằng các bằng chứng bạn cung cấp liên quan chặt chẽ đến lý do kháng cáo. Điều này giúp Facebook hiểu rõ hơn về tình hình của bạn. Ví dụ, nếu tài khoản bị khóa vì vi phạm chính sách về quấy rối, cung cấp bằng chứng như các tin nhắn hoặc hình ảnh để chứng minh bạn không liên quan đến quấy rối đó.

 3. Kêu gọi hành động: Hãy kết thúc nội dung kháng cáo của bạn bằng cách yêu cầu Facebook xem xét lại tình hình và khôi phục tài khoản của bạn. Điều này thể hiện sự quyết tâm của bạn.

Dưới đây là một ví dụ về nội dung kháng cáo tài khoản Facebook:

Kính gửi Facebook,

Tôi là [Tên của bạn], chủ sở hữu tài khoản Facebook có ID là [ID tài khoản]. Tài khoản của tôi đã bị khóa vào ngày [Ngày tài khoản bị khóa] với lý do [Lý do tài khoản bị khóa].

Tôi tin rằng việc này là một sự nhầm lẫn. Tôi luôn tuân thủ chặt chẽ các quy tắc và chính sách của Facebook và chưa từng có ý định vi phạm chúng. Tôi yêu cầu Facebook xem xét lại tình hình này và khôi phục tài khoản của tôi.

Để chứng minh lý do kháng cáo của mình, tôi đính kèm các bằng chứng sau đây:

 1. [Mô tả bằng chứng 1]
  • [Mô tả cụ thể về bằng chứng 1]
 2. [Mô tả bằng chứng 2]
  • [Mô tả cụ thể về bằng chứng 2]
 3. [Mô tả bằng chứng 3]
  • [Mô tả cụ thể về bằng chứng 3]

Tôi rất mong Facebook sẽ xem xét và giải quyết tình hình này một cách công bằng và nhanh chóng.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

Hãy chắc chắn rằng bạn điều chỉnh nội dung theo tình huống của bạn và cung cấp bằng chứng thích hợp.

Tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa có thể khôi phục lại được không?

Khôi phục tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa là một quá trình phức tạp và không phải lúc nào cũng thành công. Điều này phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng:

 1. Lý do vô hiệu hóa tài khoản: Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa vì vi phạm chính sách của Facebook, khả năng khôi phục tài khoản sẽ bị giảm.

 2. Bằng chứng bạn cung cấp: Nếu bạn có bằng chứng đủ mạnh chứng minh rằng việc vô hiệu hóa tài khoản là một sai sót, khả năng khôi phục tài khoản sẽ tăng lên.

 3. Lịch sử vi phạm của bạn: Nếu bạn đã có lịch sử vi phạm chính sách của Facebook, khả năng khôi phục tài khoản sẽ giảm.

Để khôi phục tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa, bạn cần gửi hồ sơ kháng cáo đến Facebook, bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân: Gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ email, và ID tài khoản Facebook.

 • Lý do kháng cáo: Hãy giải thích một cách rõ ràng tại sao bạn cho rằng việc vô hiệu hóa tài khoản của bạn là một lỗi.

 • Bằng chứng chứng minh: Đính kèm các bằng chứng như ảnh chụp màn hình, video hoặc tài liệu khác liên quan đến lý do kháng cáo của bạn.

Thời gian xử lý hồ sơ kháng cáo có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Nếu hồ sơ kháng cáo của bạn được chấp nhận, tài khoản của bạn sẽ được khôi phục.

Dưới đây là một số gợi ý để tăng khả năng khôi phục tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa:

 • Nhanh chóng gửi hồ sơ kháng cáo: Gửi hồ sơ kháng cáo ngay lập tức sau khi tài khoản bị vô hiệu hóa để bắt đầu quá trình khôi phục.

 • Cung cấp bằng chứng mạnh mẽ: Đảm bảo rằng các bằng chứng bạn cung cấp đủ mạnh để chứng minh rằng việc vô hiệu hóa tài khoản là không chính xác.

 • Kiên nhẫn khi chờ đợi: Thời gian xử lý hồ sơ kháng cáo có thể kéo dài, vì vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi quá trình đánh giá của Facebook.

Tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa thì có thể thay đổi ảnh đại diện không?

Không, nếu tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể thay đổi ảnh đại diện.

Khi tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa, tài khoản của bạn sẽ bị ẩn khỏi người dùng khác và bạn sẽ không thể truy cập tài khoản của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài khoản của mình, bao gồm cả việc thay đổi ảnh đại diện.

Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn có thể gửi hồ sơ kháng cáo đến Facebook. Nếu hồ sơ kháng cáo của bạn được chấp nhận, tài khoản của bạn sẽ được khôi phục và sau đó bạn có thể thay đổi ảnh đại diện của mình.

Dưới đây là một số mẹo để tăng khả năng khôi phục tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa:

 • Gửi hồ sơ kháng cáo ngay lập tức: Bạn nên gửi hồ sơ kháng cáo ngay sau khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa.

 • Cung cấp bằng chứng xác thực: Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp các bằng chứng đủ mạnh để chứng minh rằng việc vô hiệu hóa tài khoản của bạn là một sai sót.

 • Kiên nhẫn khi chờ đợi: Thời gian xử lý hồ sơ kháng cáo có thể kéo dài và bạn cần kiên nhẫn chờ đợi quá trình đánh giá từ phía Facebook.

Tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa thì có thể thay đổi thông tin cá nhân không?

Không, nếu tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể thay đổi thông tin cá nhân.

Khi tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa, tài khoản của bạn sẽ bị ẩn khỏi người dùng khác và bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản của mình. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ không thể cập nhật hoặc thay đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào, bao gồm:

 • Họ tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • Giới tính
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Quốc gia
 • Ngôn ngữ

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân của mình, bạn cần khôi phục tài khoản của mình. Để khôi phục tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa, bạn có thể gửi hồ sơ kháng cáo đến Facebook. Nếu hồ sơ kháng cáo của bạn được chấp nhận, tài khoản của bạn sẽ được khôi phục và sau đó bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình.

Dưới đây là một số mẹo để tăng khả năng khôi phục tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa:

 • Gửi hồ sơ kháng cáo ngay lập tức: Bạn nên gửi hồ sơ kháng cáo ngay sau khi tài khoản bị vô hiệu hóa.

 • Cung cấp bằng chứng xác thực: Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp bằng chứng đủ mạnh để chứng minh rằng việc vô hiệu hóa tài khoản của bạn là không chính xác.

 • Kiên nhẫn khi chờ đợi: Thời gian xử lý hồ sơ kháng cáo có thể kéo dài và bạn cần kiên nhẫn chờ đợi quá trình đánh giá từ phía Facebook.

Tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa thì có thể đăng bài không?

Không, nếu tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể đăng bài.

Khi tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa, tài khoản của bạn sẽ bị ẩn khỏi người dùng khác và bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản của mình. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động nào trên tài khoản của mình, bao gồm cả việc đăng bài.

Để đăng bài trên Facebook, bạn cần có một tài khoản Facebook hoạt động. Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn cần khôi phục tài khoản của mình trước khi có thể đăng bài.

Dưới đây là một số mẹo để tăng khả năng khôi phục tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa:

 • Gửi hồ sơ kháng cáo ngay lập tức: Bạn nên gửi hồ sơ kháng cáo ngay sau khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa.

 • Cung cấp bằng chứng xác thực: Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp các bằng chứng đủ mạnh để chứng minh rằng việc vô hiệu hóa tài khoản của bạn là không chính xác.

 • Kiên nhẫn khi chờ đợi: Thời gian xử lý hồ sơ kháng cáo có thể kéo dài và bạn cần kiên nhẫn chờ đợi quá trình đánh giá từ phía Facebook.

Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, bạn có thể gửi hồ sơ kháng cáo đến Facebook. Nếu hồ sơ kháng cáo của bạn được chấp nhận, tài khoản của bạn sẽ được khôi phục và sau đó bạn sẽ có thể đăng bài trên Facebook.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc sử dụng phế liệu là một cách tiết kiệm chi phí sản xuất. Thay vì phải chi tiêu nhiều tiền để mua nguyên liệu mới, họ có thể sử dụng phế liệu để sản xuất ra các sản phẩm mới.
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Đối với những người thu mua phế liệu, đây là một cơ hội để kiếm được thu nhập từ việc thu gom và bán phế liệu cho các doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, việc thu mua phế liệu cũng cần phải được thực hiện đúng cách để tránh những rủi ro về môi trường và sức khỏe con người.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ. Thép tấm: là sản phẩm có dạng lá thép, được sản xuất từ quá trình cán nóng hoặc cán nguội. Thép tấm được sử dụng trong xây dựng các kết cấu nhà xưởng, tàu thuyền, sản xuất các thiết bị chịu lực, tủ bảo vệ,...
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Tuy nhiên, chỉ có một website đẹp và chuyên nghiệp thì chưa đủ để thu hút khách hàng. Việc đưa website của bạn lên top các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo,... là cần thiết để tăng lượng truy cập và đưa sản phẩm, dịch vụ của bạn đến với khách hàng tiềm năng. Đây chính là vai trò của SEO.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu và đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công các công trình xây dựng.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan.Do đó, việc tư vấn và lắp đặt máy phát điện công nghiệp nên được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín trong ngành.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng. . Quá trình thu mua phế liệu được thực hiện bởi các doanh nghiệp thu mua phế liệu, hoặc các cơ sở chế biến phế liệu.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp. Điều này giúp cho việc giám sát trở nên chính xác hơn, cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm pháp.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ. Khách hàng có thể đặt dịch vụ taxi nội bài Hà Nội trực tiếp qua điện thoại hoặc qua các ứng dụng đặt xe trực tuyến.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình. Tuy nhiên, việc thu mua phế liệu cũng cần phải tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người dân, đồng thời tránh những tác động tiêu cực đến môi trường.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Nó được sử dụng trong rất nhiều công trình từ nhà ở đến cầu đường, từ tòa nhà cao tầng đến nhà máy sản xuất.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá đá xây dựng

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Trong ngành xây dựng hiện nay, vật liệu được sử dụng rộng rãi và phổ biến chính là đá xây dựng. Bảng báo giá đá xây dựng - đá 0x4, đá 4x6,.
vật liệu xây dựng cmc, giá cát xây dựng, giá cát san lấp

Giá cát san lấp

Báo giá cát xây dựng mới nhất tại Tphcm. Bảng báo giá cát bơm nền mới nhất hôm nay, cát san lấp mặt bằng có gì đặc biệt và nó đóng vai trò như thế nào trong xây dựng hãy theo dõi trong chủ đề này.
xe banh bánh, xe ba gác

Xe ba bánh

Xe ba gác Hoàng Phúc – Sản Xuất Xe Ba Bánh, Xe Ba Gác, Xe Lôi Chất Lượng Với Thương Hiệu 10 Năm Trên Thị Trường. Giao hàng tận nơi. Uy Tín Chất Lượng. Xe Ba Bánh.
Thu mua phế liệu Thành Phát

Thu mua phế liệu Thành Phát

Phế Liệu Nhôm, Sắt Thép, Inox, Đồng chuyên thu mua phế liệu các loại giá cao tại tp hcm và các tỉnh lân cận. Nếu quý khách cần bán phế liệu giá cao hãy liên hệ với chúng tôi.d
Công ty seo, dịch vụ seo, cong ty seo, dich vu seo

Thịt heo hữu cơ

Thịt xay hữu cơ được xay từ thịt nạc vai, thịt mông và mỡ phần, đảm bảo độ nạc - mỡ đan xen rất tinh tế, vừa miệng, phù hợp chế biến thành nhiều món ăn.
Thu mua vải, thu mua vải

Thu mua vải

Chuyên thu mua vải vụn, vải tồn kho, vải cây, vải khúc, vải rẻo, vải xéo … Từ các công ty xí nghiệp may mặc, nhà may, xưởng sản xuất về áo quần, cặp ...
giá thép hộp

giá thép hộp

Cập nhật bảng báo giá thép hộp mới nhất hiện nay gồm thép hộp đen và mạ kẽm của các nhà máy Hòa Phát, Hoa Sen, Vina One ... tư vấn viên: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa tại nhà

Đội ngũ thợ sửa khóa tại nhà, lành nghề, chuyên nghiệp của sửa khóa với nhiều năm kinh nghiệm giúp khắc phục sự cố trong 15 phút.
Cho thuê xe tải, cho thue xe tai, cho thuê xe tải Tphcm

Cho thuê xe tải

Cho thuê xe tải TPHCM chở hàng hoá uy tín & chuyên nghiệp ⭐ giá rẻ Siêu Tiết Kiệm, vận chuyển hàng hóa bằng xe tải đời mới.
Bốc xếp hàng hóa, boc xep hang hoa, bốc xếp, boc xep

Bốc xếp hàng hóa

Đội ngũ nhân viên bốc xếp hàng hoá Dịch Vụ Chuyển Đồ 10 năm kinh nghiệm ⭕Làm việc nhiệt tình ⭕chuyên nghiệp ⭕Chiết khấu 20%.
Thiết kế hồ cá koi

Hồ cá koi

Hồ cá koi nhận thiết kế hồ cá koi, hòn non bộ, tường thác nước và các công trình tiểu cảnh sân vườn khác tại TP HCM.
Vệ sinh công nghiệp Tphcm, vệ sinh văn phòng Tphcm

Vệ sinh công nghiệp Tphcm

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp TPHCM. Đến với Năm Sao không chỉ có quy trình dịch vụ 5 bước chuyên nghiệp, giá tốt mà còn được phục vụ tận tâm 24/7.
May đồng phục, may dong phuc

May đồng phục

May đồng phục theo yêu cầu thiết kế mẫu đẹp miễn phí, chất liệu vải tùy chọn, công nghệ in thêu hiện đại, may đồng phục chuyên nghiệp tại xưởng.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế hồ cá koi

HỒ CÁ KOI - Thiết kế sân vườn tiểu cảnh đẹp hồ cá Koi - Tư vấn thiết kế & thi công tiểu cảnh nước, hồ cá Koi, hòn non bộ.
Sửa khóa két sắt, sửa khóa tại nhà

Sửa khóa két sắt Bình Dương

Muốn mở két sắt điện tử chỉ có phần bấm phím số và cắm chìa khóa thì bạn chỉ cần ấn phím “*” tiếp theo nhập “mã số két sắt” kết thúc bằng phím “#“.
hút hầm cầu, rút hầm cầu, thống cống nghẹt, nạo vét hố ga, thông bồn cầu tại Tphcm

Hút bể phốt

Chuyên hút bể phốt tại Hồ Chí Minh Giá Rẻ,✓ Phục vụ thông tắc cống, thông tắc bồn cầu, hoạt động ngày đêm, kể cả ngày nghỉ lễ tết ✓
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Khoan cắt bê tông

Chúng Tôi Chuyên Thi Công Khoan Cắt Bê Tông ✓, Khoan Rút Lõi Bê Tông ✓, Đục Phá Bê Tông ✓. Là Đơn Vị Tiên Phong Trong Ngành Với Đội Ngũ Công Nhân.
Huấn luyện chó, trường huấn luyện chó

Huấn luyện chó

Một số giống chó như Poodle, Pug, Rottweiler, Husky, Phốc sóc… bạn có thể thực hiện các bài huấn luyện ngay tại nhà.
Khoan cắt bê tông 22h chuyên cung cấp dịch vụ khoan cắt bê tông, đục phá bê tông, rút lõi bê tông

Vách ngăn di động

Vách ngăn di động có thiết kế dạng khung xương bằng kim loại kết hợp với ván gỗ công nghiệp MDF phủ melamine, veneer, laminate hoặc vải nỉ ...
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

Công ty Seo VINASEOVIET

Công Ty Seo Top Google Tổng Thể Uy Tín Chuyển Nghiệp, Cam Kết Thứ Hạng, Chuyển ĐổI. Phương Pháp Seo Riêng Biệt, Hơn 5 Năm Kinh Nghiệt Đốt Tác Vingroup...

Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm ,inox, sắt thép, niken, hợp kim

Thu mua phế liệu

Chuyên thu mua phế liệu giá cao tại TPHCM & toàn quốc ⭐Mua tận nơi, ⭐Hoa hồng cao, ⭐Thanh toán nhanh. ☎️ Liên hệ ngay nhận báo giá cao nhất.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Nhận khoan cắt bê tông TPHCM, khoan rút lõi bê tông. Được thi công bởi đơn vị uy tín, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Công ty Khoan Cắt Bê Tông, chuyên khoan cắt đục bê tông, tháo dỡ nhà cũ nhà xưởng, Cung cấp các dịch vụ toàn miền nam.

Khoan cắt bê tông Tphcm, khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông

Chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, cắt đường bê tông tại Hà Nội, khoan cắt giá rẻ nhất, uy tín và chất lượng nhất.

Thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Việt Đức

Thu mua phế liệu nhôm giá cao trên toàn quốc. Chỉ với một cuộc gọi, chúng tôi sẽ cho đội xe chuyên dụng xuống làm việc với quý khách hàng ngay trong ngày.

Sửa khóa tại nhà

Dịch vụ sửa khóa tại nhà Đức Lộc

Thợ sửa khóa cửa tại nhà chuyên nghiệp giá rẻ Đến ngay và luôn trong 15 phút. Thợ được mở nhiều loại khóa khó an toàn không phải phá ổ khóa nhé.

Sửa khóa tại nhà

Căn hộ Akari City

Căn hộ Akari City Bình Tân giai đoạn 1 và 2.✓ Chủ đầu tư: Nam Long + Nhật Bản. ✓ giá từ 2,7 TỶ/Căn 2PN. ✓ TT 50% trong 30 tháng. Tư vấn 24/7. - 0901 302 000

Sửa khóa tại nhà

Mái xếp di động

Là đơn vị tiên phong dẫn đầu về cung cấp mái bạt xếp di động, thi công lắp đặt mái xếp bạt kéo trên toàn cả nước.

Thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty

Thành lập công ty trọn gói

Công Ty Cổ Phần. Thành lập mới · Đăng ký thay đổi · Thông báo thay đổi · Tạm ngừng · Giải thể · Các trường hợp khác. Doanh Nghiệp Tư Nhân.
Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng

Báo giá thép Pomina

Báo giá thép Pomina, báo giá thép Việt Nhật, báo giá vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, cát xây dựng, đá xây dựng
Căn hộ City Gate 3, can ho city gate 3

Căn hộ City Gate 3

Căn hộ City Gate 3 3 nằm gần trục giao thông huyết mạch của thành phố: Đại lộ Đông - Tây, đường Hồ Học Lãm, đường An Dương Vương, Vành đai trong.
Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Dự án West Lakes Golf & Villas

Dự án West Lakes Golf & Villas tọa lạc tại số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ the Elysium Quận 7

Dự án căn hộ Elysium towers sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc tại Đường Gò Ô Môi QUận 7 TPHCM. Elysium tower có không gian mát mẻ, yên bình.
khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông

Khoan cắt bê tông Tphcm

Khoan cắt bê tông Tphcm chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông, khoan sàn bê tông.
TThu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm

Thu mua phế liệu Tphcm, thu mua phế liệu đồng, thu mua phế liệu nhôm, thu mua phế liệu Inox, thu mua phế liệu sắt.
Cát đá xây dựng

Cát đá xây dựng

Công ty liên tục phát triển và không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu cho các dự án xây dựng đô thị, nhà ở ..
chuyển nhà thành hưng

Chuyển nhà thành hưng

Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển Sài gòn Thành Hưng nhà trọn gói giá rẻ tại Tp.HCM ⭕ Dọn nhà uy tín ⭐ Chất lượng ⭕ Tư vấn khảo sát Miễn Phí.
Thiết kế hồ cá koi

Thiết kế thi công hồ cá koi

Thiết Kế Thi Công Hồ Cá Koi đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và hoàn thành tốt công việc được nhận. Với mong muốn luôn mang lại sự hài lòng nhất đối với quý khách.
Sắt thép xây dựng

Sắt thép xây dựng

Tôn Thép Mạnh Hà cung cấp thép tấm, thép hình, thép ống, thép hộp các loại của các nhà máy như Hyundai, Posco, Dongkuk, JFE, Nippon, Kobe, Hoà Phát, Seah...
Lắp đặt camera, lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera tại tphcm chuyên nghiệp tại các quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quân 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận bình thạnh, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Tân Bình…..v.v .
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Kho thép miền nam

Thông tin sản phẩm. Đầy đủ các loại sắt thép xây dựng, với các loại barem và kích thước (phi) khác nhau . Cam kết bán đúng giá. Chiết khấu tốt cho công trình xây dựng. Kèm chứng chỉ chất lượng.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông

Khoan cắt bê tông

Khoan cắt bê tông tại TPHCM ( TP Hồ Chí Minh) giá rẻ nhất, phục vụ nhanh chóng 24/24. Cam kết đảm bảo an toàn chất lượng.
Thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu đồng, nhôm, inox, sắt thép

Thu mua phế liệu nhôm

Công ty thu mua phế liệu Phương Nam đang mở rộng và phát triển. Dịch vụ thu mua phế liệu nhôm với số lượng lớn trên mọi miền của tổ quốc một cách nhanh chóng nhất.
Chuyển tiền trung quốc

Chuyển tiền trung quốc

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Dịch vụ chuyển tiền nhân dân tệ sang Trung Quốc. Chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc an toàn, uy tín, đảm bảo chỉ trong 2-3 phút tài khoản nhận được ...
Cung ứng lao động

Cung ứng lao động

Cung Ứng Lao Động chuyên dịch vụ cung ứng nhân sự, nhân lực thời vụ cho các công ty, doanh nghiệp... Dịch vụ Uy Tín✓Chuyên Nghiệp✓Nhanh Gọn.
thu mua phế liệu, thu mua phế liệu giá cao, thu mua phế liệu nhôm,thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng

thu mua phế liệu giá cao

Thu mua phế liệu giá cao Hưng Thịnh. Công ty thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox - Gọi tư vấn ngay - Hoa hồng hơn 60 triệu.
Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu

Dự án phúc an city

Dự án biệt thự Phúc An City tọa lạc ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 lộ giới 60m hiện hữu
Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.

Dự án căn hộ Asahi tower

Mua bán căn hộ Asahi tower, Giá Chủ Đầu căn hộ Asahi tower, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0901 302 000.
Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.

Dự án căn hộ City gate 4

Mua bán căn hộ City gate 4, Giá Chủ Đầu căn hộ City gate 4, liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 090 130 2000.
Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden

Dự án City Gate 5 – NBB 2 Garden công bố thông tin chính thức 4 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt. Thanh toán chỉ 400 triệu trong suốt 2 năm còn được nhận lãi suất 9%/năm, 6T nhận lãi 1 lần.
Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38

Dự án căn hộ NBB2 (CITY GATE 5

Mua bán Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), Giá Chủ Đầu Căn hộ NBB2 (CITY GATE 5), liên hệ xem nhà mẫu Hotline: 0936 16 11 38
vách ngăn vệ sinh, vách ngăn di động | Hùng Phát

Vách ngăn vệ sinh

Đơn vị chuyên cung cấp vật tư tấm compact, phụ kiện vách ngăn vệ sinh và thi công vách ngăn vệ sinh giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất miền nam.
Công ty seo, cong ty seo, dịch vụ seo, dich vu seo

dịch vụ Seo

Dịch vụ SEO hàng đầu tại TP.HCM. Đội ngũ chuyên gia SEO am hiểu thuật toán. Liên hệ với chúng tôi để tăng traffic và doanh thu!